Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý thứ tự

Giả sử: Bệnh nhận đã được thêm và in hóa đơn thành công.

Chọn mục "XẾP THỨ TỰ" từ thanh điều hướng
Powered by Stonly
Cung cấp phản hồi về Bước này
Powered by Stonly
Cung cấp phản hồi về Bước này