Welk attest je moet aanvragen om een club of café te openen, hangt af van hoe lang je open zal zijn.