0%

ساخت اینباکس

 اگر در اکانت شما اینباکسی وجود نداشته باشد، در وسط صفحه اصلی گزینه “ساخت اولین اینباکس” را می‌بینید و اگر اینباکس داشته باشید، برای ساخت اینباکس جدید، می‌توانید روی گزینه + در سمت راست صفحه کلیک کنید.  
0%
Powered by Stonly
Show and add comments
Give feedback on this Step
0%
Powered by Stonly
Show and add comments
Give feedback on this Step