0%

Inloggning

Sign in
Step 1
Här kan du som styrelse logga in!

Använd inloggningsuppgifterna som tidigare styrelse har gett dig eller som finns i kårrummet.

Detta system ger dig tillgång till flera funktioner, såsom:

  • Protokoll
  • Dagordningar
  • Föreningshantering
  • TODO-listor
  • ...och mycket mer
Du kan bara logga in om du är styrelse och har inloggningsuppgifterna!
NaN%
Step 1
NaN%
Give feedback on this Step
NaN%
Step 1
NaN%
Give feedback on this Step