0%

Google Shopping & Landing Page

Google Shopping & Landing Page
Sign in
Step 1
Chào mừng đến gói hợp tác hỗ trợ khách hàng giữa LadiPage và GuuAds - Google Ads Agency.
Bạn tìm đến gói hỗ trợ này vì:
  • Chưa chạy được Google Shopping vì sản phẩm ít, ngại làm web, không biết cách cài đặt Google Shopping ngay cả khi có website;
  • Muốn chạy Google Shopping vì nó là tương lai của quảng cáo Google;
Trước tiên, chúng tôi muốn rõ ràng mọi thứ, đặc biệt là một số điều kiện bắt buộc:
Điều kiện bắt buộc để sử dụng dịch vụ:
  • Bạn có tài khoản LadiPage Pro hoặc LadiPage Enterprise (Xem hướng dẫn Nâng cấp tại đây);
  • Bạn phải có ít nhất 1 sản phẩm để bán (gói hỗ trợ tối đa ban đầu cho 2 sản phẩm, vì mỗi một sản phẩm chúng tôi phải thiết kế rất nhiều Landing Page khác nhau, vui lòng xem ở bên dưới)
  • Bạn đã chạy quảng cáo rồi (Chưa chạy bao giờ thì không thể có căn cứ mà đo lường hiệu quả từ gói này được)
Bạn đã có tài khoản LadiPage Pro chưa?
0%
Step 1
0%
Give feedback on this Step
Show and add comments
0%
Step 1
0%
Give feedback on this Step
Show and add comments