0%

TV pilt puudub

TV pilt puudub
Sign in
Step 1
Võta kaabel välja ja pane uuesti sisse
Vaata, et kaablit katki ei teeks
Voolukaabel on musta värvi
Step 1
Give feedback on this Step
Show and add comments
Show completed steps
Step 1
Give feedback on this Step
Show and add comments
Show completed steps