Tracker gebruiken (Beta)

De Tracker-functie in MyDipla registreert automatisch welke taken uitgevoerd werden op basis van de gevolgde route. De gevolgde route kan daarna gevisualiseerd worden en de taakstatus in bulk bevestigd worden.

Naargelang je rol zijn er verschillende opties:

  • De Bezoeker kan de trackdata live zien in MyDipla

  • De Uitvoerder gebruikt de tracker in MyDipla

  • De Beheerder stelt de tracker in Dipla in