LÄROMEDELSGUIDER PÅ MODERSMÅL

Ukrainska

 

 

 Åk 7-9

 

 ISBN

 

 Ukrainska

Liber Spektrum Kemi

9789147142972

Lyssna här

Matte Direkt 9

9789152343197

Lyssna här

Utkik 7-9 Samhällskunskap

 

9789151101439

 

VT 23

 

Lågstadiet

 

 

 Åk 1-3

 

 ISBN

 

 Arabiska

 

 Somaliska

 

 Dari/Persiska

 

 Tigrinja

PULS SO-boken

978-91-27-42211-7

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

PULS NO-boken

978-91-27-42215-5

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Boken om SO 1-3

978-91-47-10997-5

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Boken om NO 1-3

978-91-47-10996-8

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt Safari 1A

978-91-523-0876-9

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt Safari 1B

978-91-523-0877-6

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt Safari 2A

978-91-523-0878-3

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt Safari 2B

978-91-523-0879-0

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt Safari 3A

978-91-523-0880-6

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt Safari 3B

 

978-91-523-0881-3

 

Lyssna här

 

Lyssna här

 

Lyssna här

 

Lyssna här

 

 

Mellanstadiet

 

 

Åk 4-6

 

 

ISBN

 

 

Arabiska

 

 

Somaliska

 

 

Dari/Persiska

 

 

Tigrinja

 

PULS Religion 4-6

978-91-27-42199-8

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

PULS Samhällskunskap 4-6

978-91-27-42447-0

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

PULS Historia 4-6

978-91-27-42442-5

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

PULS Geografi Sverige år 4

978-91-27-42198-1

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

PULS Geografi Norden år 5

978-91-27-42541-5

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

PULS Geografi Europa år 6

978-91-27-42544-6

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

PULS Fysik och kemi 4-6

978-91-27-42125-7

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

PULS Biologi Naturen 4-6

978-91-27-42131-8

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

PULS Biologi Människan 4-6

978-91-27-42128-8

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

PULS NO 4

978-91-27-45770-6

Lyssna här

 

 

 

PULS NO 5

978-91-27-45770-6

Lyssna här

 

 

 

PULS SO 4

9789127454231

 

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

PULS SO 5

9789127457485

 

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

PULS SO 6

9789127458253

 

 

 

Lyssna här

Koll på Sverige

978-91-622-6609-7

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Koll på Europa

978-91-622-7347-7

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Koll på Världen

978-91-622-7352-1

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Koll på NO 4

978-91-523-2703-6

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Koll på NO 4, version 2

9789152361160

Lyssna här

Lyssna här

 

Lyssna här

Koll på NO 5

978-91-523-0811-0

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

Koll på NO 5, version 2

9789152361184

Lyssna här

Lyssna här

 

 

Koll på NO 6

978-91-523-2063-1

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

Koll på NO 6, version 2

9789152361207

Lyssna här

Lyssna här

 

 

Matte Direkt Borgen 4A

978-91-523-0882-0

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt Borgen 4B

978-91-523-0885-1

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt Borgen 5A

978-91-523-0888-2

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt Borgen 5B

978-91-523-0891-2

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt Borgen 6A

978-91-523-0894-3

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt Borgen 6B

978-91-523-0897-4

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

Matte Direkt Borgen Bryggan BAS

978-91-523-2720-3

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Eldorado 4A

978-91-27-42020-5

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

Matte Eldorado 4B

978-91-27-42022-9

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

Matte Eldorado 5A

978-91-27-42321-3

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

Matte Eldorado 5B

978-91-27-42322-0

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

Matte Eldorado 6A

978-91-27-42555-2

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

Matte Eldorado 6B

978-91-27-42556-9

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

Upptäck geografi Europa

9789147110377

Lyssna här

Lyssna här

 

 

Upptäck Historia

9789147119226

Lyssna här

Lyssna här

 

 

Utkik Teknik 4-6

978-91-40-69361-7

Lyssna här

Lyssna här

 

 

Utkik Fysik och Kemi 4-6

978-91-40-68936-8

Lyssna här

Lyssna här

 

 

Utkik Biologi 4-6

978-91-40-67828-7

Lyssna här

Lyssna här

 

 

Utkik Historia 4-6

978-91-40-68549-0

Lyssna här

Lyssna här

 

 

Utkik Geografi 4-6

978-91-40-68750-0

Lyssna här

Lyssna här

 

 

Utkik Religion 4-6

978-91-40-68893-4

 

Lyssna här

 

 

Utkik Samhällskunskap 4-6

 

978-91-40-68870-5

 

Lyssna här

 

Lyssna här

 

 

 

Högstadiet

 

 

Åk 7-9

 

 

ISBN

 

 

Arabiska

 

 

Somaliska

 

 

Dari/Persiska

 

 

Tigrinja

 

SOL 4000 Religion och liv 7

978-91-27-41944-5

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

SOL 4000 Religion och liv 8

978-91-27-42288-9

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

SOL 4000 Religion och liv 9

978-91-27-42304-6

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

SO-serien Religion 7

978-91-47-10372-0

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

SO-serien Religion 8

978-91-47-10389-8

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

SO-serien Religion 9

978-91-47-10390-4

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

SOS Religion 7-9

978-91-47-12639-2

Lyssna här

 

 

 

Utkik 7-9 Religion Grundbok

978-91-40-67703-7

Lyssna här

 

Lyssna här

 

SOL 4000 Samhälle idag 7

978-91-27-40873-9

Lyssna här*

Lyssna här*

Lyssna här

Lyssna här

SOL 4000 Samhälle idag 8

978-91-27-42289-6

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

SOL 4000 Samhälle idag 9

978-91-27-42305-3

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

SO-serien Samhälle 7

978-91-47-10371-3

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

SO-serien Samhälle 8

978-91-47-10392-8

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

SO-serien Samhälle 9

978-91-47-10393-5

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

SOS Samhälle 7-9

978-91-47-12633-0

Lyssna här

Lyssna här

 

 

Utkik 7-9 Samhälle Grundbok

978-91-40-67700-6

Lyssna här

 

Lyssna här

 

SOL 4000 Levande historia 7

978-91-27-40871-5

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

SOL 4000 Levande historia 8

978-91-27-42287-2

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

SOL 4000 Levande historia 9

978-91-27-42303-9

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

SO-serien Historia 7

978-91-47-10373-7

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

SO-serien Historia 8

978-91-47-10386-7

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

SO-serien Historia 9

978-91-47-10387-4

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

SOS Historia 7-9

978-91-47-12657-6

Lyssna här

Lyssna här

 

 

Utkik 7-9 Historia Grundbok

978-91-40-67560-6

Lyssna här

 

Lyssna här

 

SOL 4000 Geografi 7

978-91-27-40870-8

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

SOL 4000 Geografi 8

978-91-27-42274-2

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

SOL 4000 Geografi 9

978-91-27-42302-2

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

SOL Nova Geografi 7

978-91-27-42302-2

 

Lyssna här

 

 

SO-serien Geografi 7

978-91-47-10374-4

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

SO-serien Geografi 8

978-91-47-10383-6

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

SO-serien Geografi 9

978-91-47-10384-3

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

SOS Geografi 7-9

978-91-47-12659-0

Lyssna här

Lyssna här

 

 

Utkik 7-9 Geografi Grundbok

978-91-40-67702-0

Lyssna här

 

 

 

PULS Fysik 7-9

978-91-27-42168-4

Lyssna här

Lyssna här

 

 

PULS Kemi 7-9

978-91-27-42170-7

Lyssna här

 

 

 

Spektrum Fysik Grundboken

978-91-47-08596-5

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Spektrum Fysik

978-91-47-14299-6

Lyssna här

 

Lyssna här

 

Spektrum Kemi

978-91-47-10670-7

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Spektrum Biologi

978-91-47-08594-1

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Fysik Direkt

978-91-622-9760-2

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

Kemi Direkt

978-91-622-9762-6

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

Biologi Direkt

978-91-622-9764-0

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

 

TitaNO Biologi

978-91-40-68824-8

Lyssna här

 

 

 

TitaNO Fysik

978-91-40-68822-4

Lyssna här

 

Lyssna här

 

TitaNO Kemi

978-91-40-68823-1

Lyssna här

 

Lyssna här

 

TitaNO Teknik

978-91-40-69506-2

Lyssna här

 

Lyssna här

 

Matte Direkt 7

978-91-622-9255-3

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt 7, upplaga 3

978-91-523-3748-6

Lyssna här

 VT 23

 

Lyssna här

Matte Direkt 8

978-91-622-9906-4

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt 8, upplaga 3

9789152343180

Lyssna här

 

 

Lyssna här

Matte Direkt 9

978-91-523-0248-4

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Matte Direkt 9, upplaga 3

9789152343180

Lyssna här

 

 

Lyssna här 

Matte Direkt Bryggan

978-91-523-1647-4

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Förstå språket NO/SO för nyanlända

978-91-523-3127-9

Lyssna här

 

Lyssna här

 

Hem och konsumentkunskap

 

978-91-730-6991-5

 

Lyssna här

 

 

Lyssna här

 

 

Gymnasiet

  

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Sanoma Utbildning

Arabiska

Somaliska

Dari/

Persiska

Anatomi och fysiologi 1

978-91-523-5737-8

Lyssna här

Lyssna här

 

Vård- och omsorgsarbete 1, 2:a uppl

978-91-523-3080-7

Lyssna här

Lyssna här

**Lyssna här

Vård- och omsorgsarbete 2

978-91-523-1518-7

 

Lyssna här

 

Specialpedagogik 1

978-91-52-33197-2

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Hälsopedagogik

978-91-52-33117-0

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Etik och människans livsvillkor, 2:a uppl

978-91-52-33398-3

**Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Mänskligt - Psykologi 1 och 2b

978-91-52-34446-0

Lyssna här

Lyssna här

 

Psykiatri 1, upplaga 2

978-91-523-3116-3

Lyssna här

 

 

Psykiatri 1, upplaga 3

978-91-523-6164-1

 

Lyssna här

 

Social omsorg 1

978-91-52-35772-9

Lyssna här

Lyssna här

 

Social omsorg 2

978-91-52-36165-8

Lyssna här

 

 

Omvårdnad 1

978-91-52-36001-9

Lyssna här

Lyssna här

 

Vårdpedagogik och handledning, upplaga 2

978-91-52-35704-0

Lyssna här

 

 

Funktionsförmåga och Funktionsnedsättning 1

978-91-52-35774-3

Lyssna här

Lyssna här

 

Gleerups

Hälsopedagogik

978-91-40-69422-5

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här 

Vård och omsorgsarbete 2

978-91-40-69541-3

Lyssna här

 

Lyssna här

Psykiatri 1

978-91-40-68161-4

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Medicin 1

978-91-40-68991-7

Lyssna här

Lyssna här

 

 

 

 

 

 

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Gleerups

Arabiska

Somaliska

Dari/

Persiska

Hälsopedagogik

978-91-40-69422-5

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Människors miljöer

978-91-40-69419-5

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Lärande och utveckling

978-91-40-69420-1

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Pedagogiskt ledarskap

978-91-40-69421-8

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Kommunikation

978-91-40-69418-8

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Sanoma Utbildning

Hälsopedagogik

978-91-52-33117-0

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

FORDON- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

Gleerups

Arabiska

Somaliska

Dari/

Persiska

Prestanda BAS 3.0

978-91-40-65102-0

Lyssna här

Lyssna här

 

Insteg Fordonsteknik

978-91-40-69155-2

Lyssna här

Lyssna här

 

Yrkeskunskap - Gods- och persontransporter

978-91-40-68221-5

Lyssna här

Lyssna här

 

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

Natur&Kultur

Arabiska

Somaliska

Dari/

Persiska

Ma 5000-serien RÖD 1a

978-91-27-42156-1

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Gleerups

Möt Historien

978-91-40-67845-4

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Relief Livsvägar

978-91-40-67657-3

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Språket och berättelsen

978-91-40-69711-0

Lyssna här

 

Lyssna här

Kompass till Samhällskunskap

978-91-40-69424-9

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

Synpunkt Naturkunskap 1a1

978-91-40-69266-5

Lyssna här

Lyssna här

Lyssna här

* Detta är en översättning och ej en Läromedelsguide.

** Läromedelsguiden är av en äldre upplaga.