Innløsning av gavekort med Givn

Hei der 👋 Denne guiden viser hvordan du enkelt innløser gavekortene til gjester som skal kommer og skal bruke gavekort fra Givn.

Innløsning av gavekort

"Jeg har et gavekort som jeg vil bruke" - sier kunden. Hva gjør du da? Det er 2 måter å løse inn gavekort fra Givn.

Kunden innløser

Kunden innløser gavekortet fra mobiltelefonen sin. Dette er den raskeste og mest effektive måten å betjene kunden/gjesten på.

Personalet innløser

Personalet søker opp gavekortet til kunden og innløser det.

Kunden innløser

Kunden kan innløse gavekortet selv fra mobiltelefonen sin. På det digitale gavekortet sitt har kundene en knapp som heter "Bruk gavekortet" (se bilde).

Bruk gavekortet

Kunden skriver inn hvor mye av gavekortet som skal brukes - og bekrefter endelig beløp.

Verdibevis

Når kunden har bekreftet beløpet genereres et verdibevis på mobiltelefonen til kunden. Verdibeviset viser beløpet som kunden har innløst. Ganske likt når man betaler en "kaffe" med Vipps 🙂

Utløp av verdibevis

For at verdibeviset ikke skal kunne brukes flere ganger vil det utløpe etter 30 minutter. Du kan også be kunden trykke på knappen "Sett som brukt" for å sette det som utløpt umiddelbart.

Slå ut på kassa

Gavekortet er nå innløst, og kunden kan slås ut på kassa. Hurra 🎉

Personalet innløser

Dersom det ikke passer seg at kunden innløser gavekortet sitt selv, kan du som ansatt gjøre det.

Dette gjør du via en egen nettside som du får tilgang til fra administrasjonsløsningen vår.

Sjekk gavekortet

Skriv inn gavekort-koden fra kundens gavekort og trykk sjekk. Du kan også scanne QR-koden på gavekortet (hvis du er på en mobiltelefon).

Innløs riktig beløp

Dersom gavekort-koden er gyldig, vil du få muligheten til å innløse et angitt beløp på gavekortet. Dette vil trekke beløpet fra saldoen på gavekortet.

Slå ut på kassa

Du har nå løst inn gavekortet, og kunden kan slås ut på kassa. Hurra 🎉