Tento návod vám pomôže nastaviť váš nový MacBok. Stačí postupovať podľa týchto krokov!

Najskôr pripojte Mac k napájaciemu adaptéru a zapnite ho.