Meld je af bij je Google-account

Er zijn 2 manieren om uit te loggen uit je Google-account, een is vanuit je telefoon, de andere op afstand.

Heb je toegang tot de instellingen van je apparaat? 📱